ROCZNICA

Obchodzimy 43 Rocznicę Porozumień sierpniowych, zrywu Narodu polskiego do wolności, jakże umiłowanej przez nas. Mimo działania agentury, robotnikom udało się . To dziś wasze dni, Samoobrona RP Pamięta i będzie pamiętać waszą walkę i poświęcenie w celu odzyskania wolności. Poległym przez lata, cześć i chwała, żyjącym uznanie i wszelka pomoc. Dla Polaków jeden przekaz – Pamiętajmy