Date Archives czerwiec 2023

PAŃSTWO

Jak powiedział Peter Drucker / ojciec współczesnego marketingu i zarządzania /

” Wysokie stanowiska nie dają władzy i przywilejów , one narzucają odpowiedzialność”

W zarządzaniu, obojętnie czy w firmie czy organizacji społecznej jaką jest partia polityczna, chodzi by właściwie zarządzać wiedzą i doświadczeniem członków tej organizacji. W współczesnej polityce, przywódca nie stoi na czele prostych wykonawców, którzy mają słuchać „rozkazów” i poleceń , a stoi na czele zespołu , który dysponuje łącznie większą wiedzą niż on sam. Członkami Partii są i politolodzy, marketingowcy, informatycy, ekonomiści , prawnicy, lekarze, inżynierowie, cybernetycy i inni, może o mniejszym wykształceniu, ale niezwykłym doświadczeniu życiowym. I naczelnym zadaniem przywódcy jest to, by ten gigantyczny potencjał wiedzy i zdolności uruchomić i dobrze wykorzystać na na potrzeby rozwoju naszej Ojczyzny. Dobre zarządzanie dotyczy przede wszystkim zasobów ludzkich.

Należy wiedzieć, że ludzie nie są pionkami na szachownicy, którymi się porusza i można dowolnie przestawiać, ale skomplikowanymi istotami , kierowanymi przez różnorodne motywacje, ukształtowanymi przez swoją kulturę, zdolnymi do uczenia się i dokonywania innowacji. Przywództwo powinien sprawować człowiek obdarzony wyobraźnią, talentami, zainteresowany wieloma wymiarami ludzkiej aktywności tj: gospodarką, kulturą, polityką, historią, psychologią, socjologią, życiem społecznym, a nie tylko kopaniem przeciwnika. Przywódca – to człowiek, który myśli strategicznie. Współczesne kreowanie polityki wymaga najwyższych umiejętności w tej dziedzinie. Trzeba sprawić by ludzie mogli wspólnie osiągnąć wyznaczone cele, wyznając wspólne wartości. A działając w odpowiedniej strukturze mają możliwość rozwoju, co jest niezbędne do właściwego działania i odpowiadania na zmiany , jakie niesie każdy dzień. Innowacyjność to oręż Przywództwa, powierzajmy je ludziom , którzy nie myślą o przywilejach, korzyściach materialnych, ale o wielkiej odpowiedzialności za Ojczyznę, inaczej się nie da.

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, wróciła na rynek polityczny by realizować tą misje, bo to misja.

Często zdarza mi się mówić – ” Bądźmy Mikołajami Kopernikami XXI wieku” , to dla Polski przesłanie, dla wspólnej Europy ” Bądźmy Leonardami Da Vinci XXI wieku” .

Z tym przesłaniem wychodzimy Polaków.

A jak jest wstyd napisać, wszyscy to widzą i czują.

Pozdrawiam Polskę i Polaków

MARSZE

Coraz bardziej zastanawia ,po co te marsze, żeby kogoś wyzwać, obrazić, naubliżać, nie trzeba maszerować i blokować pół miasta , poza tym , już dziś można powiedzieć o czym Tusk powie za 2 tygodnie, to żadne mecyje, a co powie Naczelnik też wiadomo. Setki lat temu pisał o tym Nostradamus, wystarczy przeczytać i zinterpretować ale to nie na głowy tych Panów. Panie naczelniku Polska leży na łopatkach, ludzkie sprawy są nie rozwiązywane, a wy będziecie maszerować, maszerować, maszerować i maszerować.