Polityka zdrowotna

Wszystkie polityki w Państwie są ważne, są to dziedziny interdyscyplinarne wzajemnie się przenikające, ale jedna z nich wybija się zdecydowanie na 1 miejsce, jest to zdrowie

Już Jan Kochanowski wprowadził nas w ten klimat nadrzędności zdrowia ponad wszystko.

Tylko całkowita informatyzacja i cybernetyzacja służby zdrowia, pozwoli na jej odbiurokratyzowanie i wytworzy impulsy nowoczesności i innowacyjności, innej drogi nie ma, jeżeli te zasady zostaną zlekceważone, będziemy zaściankiem Europy.

POLITYKA  ZDROWOTNA

1. W zakresie ochrony zdrowia Samoobrona RP opowiada się za pełnym przywróceniem  odpowiedzialności państwa za jego politykę zdrowotną, na każdym poziomie usługi medycznej.

2. Zdecydowanie stawiamy na  Diagnostykę. Bez niej, nie damy rady należycie leczyć.

 – ze sprzętem diagnostycznym wszelkiego asortymentu wchodzimy do poradni, szpitali, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wszędzie tam gdzie jej nie ma. Wprowadzamy dla dobra pacjentów.

3. Poprawa jakości usług medycznych, mając na uwadze personel medyczny, jego przygotowanie do zawodu, nieustanne doszkalanie i rozwój zawodowy pracowników służby zdrowia.

4. Za bardzo dobrą pracę, empatię, dbałość o zdrowie i życie Polek i Polaków zaproponujemy należyte i godne wynagrodzenie, akceptowane przez pracowników służby zdrowia, ale i społeczeństwo  finansujące  powyższe usługi.

5. O terminie wizyty u specjalisty, decyduje lekarz specjalista współpracujący z lekarzem rodzinnym, jedynym obowiązkiem pacjenta będzie wskazanie powyższego lekarza, skróci to oczekiwanie do minimum.

6.Uznanie i legitymizowanie wykształcenia  medycznego średniego personelu medycznego.

7. Programy rehabilitacyjne i rehabilitację  w centrum zainteresowania ustawodawcy, włącznie z odpisem podatkowym za rehabilitację w prywatnym ośrodku.

8. Świadczenie rentowe PRAWEM, a nie widzimisię orzeczników ZUS.

9. Zapewnienie stabilności finansowej systemu opieki zdrowotnej, przejrzystość i odpowiedzialność w wydatkowaniu środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, koniecznością i obowiązkiem ustawodawcy, ale i wszystkich pracujących w służbie zdrowia od salowych po profesora. Wszystkim zależy na zdrowiu Polek i Polaków.