Dołącz do Nas

Zostań sympatykiem Zostań kandydatem

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
01-380 Warszawa
UP Warszawa 27, skr. 74

Numer rachunku (konta): 85 1160 2202 0000 0005 5549 7613
Bank Millennium – Centrum Rozliczeniowe

Tytułem: Składka członkowska za (okres za jaki jest wpłata) imię, nazwisko, PESEL nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP

Wzór przelewu:

Składka członkowska za 2023, Jan Przykład, PESEL 23021912345, zam. Ul. Przykładowa 00 m.0, 00-000 Konin.

Darowizna na cele statutowe, Bogdan Przykładowiec, s. Kazimierza, ul. Przykładowa 00 m. 00, 00-000 Konin

W razie, gdy tytuł wpłaty jest zbyt długi, jego elementy składowe można skrócić, jeśli nie uniemożliwi to odczytania danych istotnych
(w szczególności skrócić można nazwy ulic i miast)

  • składka członkowska wynosi 10,00 PLN miesięcznie
    (Częstotliwość płatności składek: roczna -> 1×120 PLN, półroczna -> 2×60 PLN, kwartalna -> 4×30 PLN)
  • jednorazowa opłata wpisowa 20 PLN. (Prosimy o uwzględnienie przy pierwszej płatności obowiązek opłacania składek rozpoczyna się w miesiącu, w którym dana osoba została przyjęta do partii
  • z obowiązku opłacania składek zwolnienie są emeryci, renciści, uczniowie oraz studenci
  • darowizny na cele statutowe mile widziane