Program Partii

Polityka Partii

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskie

 NASZE  HASŁA  KTÓRE  BĘDZIEMY  NIEŚĆ  NA  SZTANDARACH :
 • „ Człowiek, Rodzina, Praca, Godne Życie „
 • „ Partia Ludzkich  Spraw „
 • „ Prostota Jest Szczytem Wyrafinowania „ / Leonardo Da Vinci /
 • „ Polska, Naród, Niepodległość „

SPIS  TREŚCI

PROGRAMU PARTII SAMOOBRONA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ZDROWIE / SŁUŻBA ZDROWIA

2. DEMOGRAFIA

3. ROLNICTWO / POLITYKA ROLNA

4. SZKOLNICTWO

5. INFORMATYZACJA / CYBERNETYZACJA

6. REFORMA POLITYKI / NOWA KONSTYTUCJA

7. REFORMA PARLAMENTARYZMU – XXI w

8. POLITYKA ZAGRANICZNA/UE / WALUTA / SĄSIEDZI / UK – ROS

9. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

10. POLITYKA GOSPODARCZA / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ / BUDOWNICTWO

11. GIEŁDA DLA START – UP

12. OBRONNOŚĆ / WOJSKO / STRAŻ GRANICZNA /SŁ. MUNDUROWE

13. POLITYKA PODATKOWA

14. ŚRODOWISKO / EKOLOGIA / EKO – ATOM

15. REFORMA ZUS – u

16. EMIGRACJE / MIGRACJE

PREAMBUŁA

Do  Programu Partii  Samoobrona  Rzeczpospolitej  Polskiej.

Największą wartością dla Narodu  jest ziemia – terytorium

MÓWIMY

Ani jeden metr polskiej ziemi nie będzie podlegał sprzedaży w obce ręce

Ziemia dobrem dla Polaków po wsze czasy

Jedyną dopuszczalną formą obrotu ziemią w Polsce będzie dla podmiotów zagranicznych

 • Wynajem
 • Dzierżawa
 • Wieczyste użytkowanie

Ale ziemia zawsze własnością Narodu Polskiego

Jesteśmy Partią ogólnospołeczną, „Partią ludzkich spraw”

Będziemy kładli nacisk na stworzenie Państwa obywatelskiego, społeczeństwa obywatelskiego. Z mówienia o nim nic nie wyniknie. 33 lata po zmianach i dalej drepczemy w miejscu. Czas na zmiany. XXI wiek wymaga przyspieszenia i innowacyjności.

To oferujemy Polsce, Polkom, Polakom

Pokorni i z należytą atencją, składamy hołd założycielom i twórcą Państwa Polskiego i wszystkim tym, którzy przez wieki pilnowali i walczyli o jego niepodległość,

Potępiamy na wieki tych , którzy zdradzali swoją Ojczyznę, kupczyli nią, sprzeniewierzali się wartością narodowym.

W oparciu o te wartości tworzyliśmy Program naszej Partii – Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, Samoobrony Polskiej Ziemi.

Nowoczesny program, innowacyjny, przystający do XXI wieku

Musimy zrobić wiele by Europa i Świat nie zostawiły nas na marginesie państwowości

Zmieniajmy naszą Ojczyznę, żyjmy dla niej, zostawmy następnym pokoleniom nowoczesne silne Państwo, które przetrwa w dobrobycie następne tysiąclecia, tego życzą wszystkim założyciele reaktywowanej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej.

ZDROWIE – SŁUŻBA ZDROWIA

Wszystkie polityki w Państwie są ważne, są to dziedziny interdyscyplinarne, wzajemnie się przenikające, ale jedna z nich wybija się zdecydowanie na 1 miejsce, jest to ZDROWIE.

Już Jan Kochanowski wprowadził nas w ten klimat nadrzędności zdrowia ponad wszystko.

Tylko całkowita informatyzacja i cybernetyzacja służby zdrowia, pozwoli na jej odbiurokratyzowanie i wytworzy impulsy nowoczesności i innowacyjności, innej drogi nie ma, jeżeli te zasady zostaną zlekceważone, będziemy zaściankiem Europy.

POLITYKA  ZDROWOTNA

W zakresie ochrony zdrowia Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej opowiada się za pełnym przywróceniem  odpowiedzialności państwa za jego politykę zdrowotną, na każdym poziomie usługi medycznej.

 1. Zdecydowanie stawiamy na  Diagnostykę, Diagnostykę, Diagnostykę. Bez niej, nie damy rady należycie i skutecznie  leczyć.

2. Ze sprzętem diagnostycznym wszelkiego asortymentu wchodzimy do poradni, szpitali gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wszędzie tam gdzie jej nie ma. Wprowadzamy dla dobra pacjentów.

3. Poprawa jakości usług medycznych, mając na uwadze personel medyczny, jego przygotowanie do zawodu, nieustanne doszkalanie i rozwój zawodowy pracowników służby zdrowia.

4. Za bardzo dobrą pracę, empatię, dbałość o zdrowie i życie Polek i Polaków zaproponujemy należyte i godne wynagrodzenie, akceptowane przez pracowników służby zdrowia, ale i społeczeństwo,  finansujące  powyższe usługi.

5. O terminie wizyty u specjalisty, decyduje lekarz specjalista współpracujący z lekarzem rodzinnym, jedynym obowiązkiem pacjenta będzie wskazanie powyższego lekarza, skróci to oczekiwanie do minimum.

6. Uznanie i legitymizowanie wykształcenia  medycznego średniego personelu medycznego.

7. Programy rehabilitacyjne i rehabilitacja  w centrum zainteresowania ustawodawcy, włącznie z odpisem podatkowym za rehabilitację w prywatnym ośrodku.

8. Świadczenie rentowe PRAWEM, a nie widzimisię orzeczników ZUS.

9. Zapewnienie stabilności finansowej systemu opieki zdrowotnej, przejrzystość i odpowiedzialność w wydatkowaniu środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, koniecznością i obowiązkiem ustawodawcy, ale i wszystkich pracujących w służbie zdrowia od salowych po profesora. Wszystkim zależy na zdrowiu Polek i Polaków.

10. Wycena procedur medycznych nie może być autorytarna, ale musi być wypadkową oczekiwań, możliwości, standardów leczenia, ilości osób  leczonych .

11. Obiecujemy transparentność w służbie zdrowia , uważamy, że pacjenci powinni otrzymać publiczną informacje o każdym ośrodku medycznym , t j: ilu leczył w danym roku pacjentów, ile dokonał operacji i  z jakim skutkiem, ile było powikłań, jaką posiada bazę, jakie wyposażenie, ilu lekarzy i z jakim stopniem i tytułami naukowymi  jest kadra szpitalna, co szpital oferuje pacjentom podczas i po leczeniu z wartości powiązanych z leczeniem / np : szkolenia, spotkania, etc. / Uważamy , że pacjent ma prawo wiedzieć i mieć taką informację, a decyzję o wybraniu ośrodka podejmie on sam.

W pkt. 2 to nie pomyłka, szpitale gminne to konieczność XXI wieku. To pierwsza kwalifikacja do leczenia specjalistycznego, będą wyposażone w najnowocześniejszą diagnostykę. To w nich nastąpi weryfikacja naszego zdrowia. Nie muszą to być molochy, ale małe lokalne ośrodki na które mieszkańcy gmin wyrażą zgodę a resztę uzupełni Skarb Państwa.

I najważniejsze :

Na studiach medycznych zaproponujemy przedmiot pod nazwą :

–  „ Empatia lekarza w stosunkach z pacjentem”

Na  dzień dzisiejszy widać, że jest to konieczność i nie ma znaczenia czy jest to Warszawa czy mały ośrodek pozawarszawski, czas na zmiany, empatia nie tylko w życiu prywatnym, ale i w zawodowym.

W najbliższym czasie zwrócimy się do Rektorów uczelni medycznych o poparcie w/w sprawach

DEMOGRAFIA

Demografia jest nieodłączną częścią polityki społecznej Państwa, każdego Państwa.

Znamy pojęcie o składnikach konstytutywnych istnienia Państwa, niezbędnych do jego samostanowienia na arenie międzynarodowej i uznaniu granic tegoż Państwa :

TO

 1. Terytorium
 2. Ludność
 3. Władza publiczna

Te trzy składniki muszą zaistnieć byśmy mówili o Państwie i jego istnieniu.

Polska ma komfort i spełnia powyższe warunki, ale nie zawsze tak było, szanujmy to.

Wspaniałe Narody jak : Palestyńczycy czy Kurdowie zachowujący swoje obyczaje, kulturę, tradycje, wypełniają 2 z 3 warunków. Ciągle walczą o ziemie t j: terytorium, a społeczność międzynarodowa jest głucha na te starania. Ziemia, terytorium bezcenna rzecz dla Narodu.

Bez rozwoju i dbania o demografię Państwo może utracić swój najcenniejszy atrybut ,jakim jest ludność. Inwestycja w demografię nadrzędnym zadaniem każdego Państwa. Dzisiejszy wskaźnik dzietności w Polsce 1,24 jest dramatycznie niski, a Państwo milczy, 800+ też tego nie zmieni, tylko kompleksowa polityka demograficzna może uratować sytuację

CZAS NA SAMOOBRONĘ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLITYKA  DEMOGRAFICZNA

Liberałowie głoszą : „każdy sobie, ostatni gasi światło, niewidzialna ręka rynku”.

SAMOOBRONA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Proponuje Polkom i Polakom program od  POCZĘCIA  DO  NATURALNEGO  ODEJŚCIA

1. POCZĘCIE  NOWEGO  ŻYCIA  –  Opieka Państwa  nad  dzieckiem  i  mamą

Założenia :

 • Darmowa opieka  lekarsko –  szpitalna – lekowa
 • 2 X 800 + dla poczętego dziecka i mamy / od pierwszego miesiąca ciąży do porodu/
 • Poród  zgodny z życzeniem  rodzącej, męża 
 • Obowiązkowy nadzór  Profesorsko – ordynatorski nad porodami w szpitalu
 • Po porodzie  800 + dla dziecka / świadczenie rewaloryzowane/
 • Dla mamy ustawowe świadczenia, plus dodatkowo, przez  6  miesięcy  1000 +, następnie  wg: życzenia, wszelkie formy urlopów wspomaganych przez Państwo
 • Darmowe  żłobki  –  / Państwo, Samorządy, Firmy /
 • Darmowe przedszkola –  j .w, bony wspierające, bony wakacyjne

SZKOŁA  PODSTAWOWA

–  Wyprawka szkolna  /Bon/ ew. inne dopłaty, laptopy

–  Dopłaty do wakacji  /Bon / ew. inne, dobrowolność wyboru, wakacje tematyczne

–  Dopłaty   do zajęć pozalekcyjnych  /sport, języki, muzyka, etc. /

W dniu ukończenia Szkoły podstawowej wręczenie książeczki mieszkaniowej

z – wkładem finansowym wpłaconym przez Państwo, w wysokości 30% średniej ceny 1 m2 , powierzchni mieszkania –  do 50 m2  powierzchni , realizowanym tylko przy zakupie mieszkania po osiągnięciu pełnoletności

SZKOŁA ŚREDNIA

 • Wszystkie formy i poziomy  –  bezpłatne
 • Wakacje  — dopłata, bony, dobrowolność w dyspozycji
 • Zajęcia pozalekcyjne z dopłatą Państwa
 • W dniu ukończenia szkoły średniej / Matury, druga dopłata na książeczkę mieszkaniową w wysokości 30%, wg. tych samych zasad
 • Pełnoletni , w przypadku zakończenia nauki będą mogli realizować wkład

PIERWSZA  PRACA

  świadczenia  ustawowe  /obowiązujące /, nowe- do uzgodnienia

–  Dopłata do opłat ZUS

–  Dopłata dla przedsiębiorców za zatrudnianie absolwentów / czym więcej tym większa dopłata za kolejne osoby /

–  Pakiet startowy / Finansowy / na nową drogę życia wypłacony w 1 rocznicę ślubu/ solidarnie na małżonków /, wysokość do uzgodnienia

SZKOŁA WYŻSZA /STUDIA /

 • Bezpłatne
 • Pakiet MŁODZIEŻ + *
 • W potrzebie, bezpłatna nauka języków obcych
 • Świadczenia z pakietu pierwsza praca
 • Ukończenie studiów – dopłata 30 % wkładu mieszkaniowego wg. zasad j w.

Kończąc naukę mamy  90% wkładu mieszkaniowego na 50 m2 powierzchni mieszkania, wg. średnich cen na rynku. Należy się zastanowić czy rewaloryzować wkład do wartości rzeczywistej czy nie . Wszystko zależy od finansów Państwa. Jeżeli nie, to wartość 90% zmniejszy się i będzie stanowiła +/-  80%, /w zależności od inflacji / Tak więc realizując wkład mieszkaniowy, pozostanie nam kredyt lub dobra rodzinne +/- 10 – 20 %, wartości wkładu. Jeżeli kredyt, ustalimy go w wysokości 1 – 2 % w skali roku.

Zadaniem do rozwiązania jest sprawa w przypadku ślubu, jedno czy dwa mieszkania, a jak jedno to może większe, rozstrzygną to młodzi ludzie w Referendum / ale na naszych warunkach, czyli przez telefon , informatycznie – czas na zmiany /

DOROSŁE  ŻYCIE

 • Bezpłatna Służba Zdrowia / szeroko rozumiana /
 • Przyjazna i Obywatelska Polityka skarbowa
 • Realizacja wkładów mieszkaniowych zabezpieczonych przez państwo / mieszkanie nie może być przeznaczone na wynajem, musi być pierwszym, otrzymujący musi pracować w Polsce i być obywatelem polskim /
 • Wolne soboty i niedziele / wg. prawa /
 • Państwo – Rodziną stoi
 • Całkowite przeorientowanie świadczeń emerytalnych / w tym reforma ZUS-u /
 • Renta –  to nie oszustwo, a uprawnione świadczenie pozwalające żyć a nie przeżyć / wg. uznania lekarza orzecznika ZUS /
 • Gwarantowany okres pracy , utrzymamy wiek emerytalny / chyba , że osoba chce inaczej/

NAJWAŻNIEJSZE

 • Wychowanie 1  dziecka do 18 / 20 roku życia

Obniża wiek emerytalny rodziców  o 1 rok  / np. 4 –a dzieci obniża go o 4 lata  itd. /, powyższe dzielimy na 2 , mama, tata, i odpowiednio zmniejszamy wiek przejścia na emeryturę, zachowując wartość świadczeń jak przy normalnym przejściu na emeryturę, t j. 60 i 65 lat.

I tak  –  2 dzieci  –  przejście na emeryturę – 59 lat / 64 lata

            3     –                                                        58,5  /   63,5

            4     –                                                         58    /  63

            6     –                                                         57    /62

I tak zgodnie z ilością posiadanych pociech.

EMERYTURA

 • Reforma – ZUS-u ,Emerytura,  jak wyżej zapowiadaliśmy wypadkową lat pracy, odprowadzonych składek, bez podatku, pozwalająca żyć
 • Samoobrona  Rzeczpospolitej  Polskiej  urzeczywistni  zasadę  że

„PRACUJEMY PO TO ŻEBY ŻYĆ, A NIE PO TO ŻEBY PRZEŻYĆ „

 • Po przejściu na emeryturę, ze składki odprowadzanej przez dzieci do  ZUS-u , Państwo odpisze od 2 do 5 % / do ustalenia / składki dzieci , na rzecz ich rodziców, co będzie składnikiem ich emerytury, dzielone proporcjonalnie / czym więcej dzieci tym odpis większy, swoją rolę odegra też wykształcenie dzieci, wynagrodzenie, legalna praca /
 • Utrzymamy 13 i 14 emeryturę, wpisując ją w świadczenia
 • OGŁASZAMY –  Obligatoryjne, bezpłatne Sanatorium dla Emerytek i  Emerytów  raz na 4 lata, bez wniosków, skierowań etc.
 • Bezpłatna służba zdrowia  – możliwość leczenia w prywatnej służbie, wg: stawek NFZ, ew. odpisy za leczenie od podatku / % do ustalenia /

Śmierć- pogrzeb

 • Bezpłatne miejsce na cmentarzu komunalnym
 • Zasiłek pogrzebowy zawsze w wysokości 3  krotnego najniższego wynagrodzenia w danym okresie.

Należy zaznaczyć , że cały zapis może być uzupełniony ew. rozwijany, nie jest na dzień dzisiejszy ostateczny / zamknięty. Zapraszamy do współpracy.

 • Program ten ma służyć rozwojowi   DEMOGRAFII  w  Polsce.

Państwo nie powinno być i nie może być, nocnym stróżem wobec swoich obywateli , zadaniem Państwa jest  moderowanie zmian społecznych, dotowanie rozwoju demograficznego, musi być największym graczem na rynku krajowym w/w dziedzinie, a do pomocy ma Fundacje, organizacje pozarządowe i wolontariuszy, musi równoważyć te siły i wykorzystywać zaangażowanie obywateli w ludzkie sprawy. Inwestowanie w demografie nie może być okazjonalne, to ciągłe, permanentne działanie . Bez tego Naród będzie zanikał, a do tego światli i nowocześni Polacy nie mogą dopuścić. Wprowadzając powyższe rodzice będą chcieli mieć dzieci, kształcić je, wychowywać, opiekować się nimi, bo będą wiedzieli, że na starość, spotka ich coś dobrego, że warto było chcieć. I takiego Państwa życzmy Polkom i Polakom.

 • Program „ Młodzież +” zamieszczony na stronie Partii –  samoobronarp.org

W miesiącu Czerwcu 2023 roku, w Polsce urodziło się 23 tysiące dzieci , najmniej od czasów  II wojny światowej. Mimo programów 500+ czy 800+, nic to nie zmienia. Tylko kompleksowy program demograficzny od poczęcia do naturalnej śmierci może zaradzić klęsce demograficznej. Jak widać są w Europie siły , którym nie zależy na rozwoju europejskiej demografii. Emigranci do Europy tego nie zmienią, obcy kulturowo, językowo, mętalnie, wyznaniowo, nie chcą się asymilować i trudno im się dziwić. Obiecano im wiele, a nie otrzymują wiele, jak widać zasiłek i socjal  to nie wszystko. Zapomniano o wykształceniu, mieszkaniach, społecznym awansie i pozostawiono ich, samym sobie, dziwiąc się dziś, że nie chcą się asymilować. Nie dziwmy się, Ci ludzie pragną by uznano ich i ich potrzeby, aby to zrobić należy odrzucić kastowość w Europie. Coraz bardziej widać, że dziecko adwokata może być adwokatem, dziecko lekarza może być lekarzem, a dziecko emigranta , emigrantem poza nielicznymi wyjątkami. I to należy zmienić. Inaczej, czekają nas ciągłe zawieruchy, protesty, kłopoty, na które Europa nie jest przygotowana. Dlatego też widać jak na dłoni, że rodzima demografia to najważniejszy po zdrowiu element nowoczesnego państwa do jakiego pretenduje Polska. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wychodzi swym Programem Demograficznym naprzeciw współczesnym oczekiwaniom Polek i Polaków.

Nie ma nic piękniejszego jak dzieci, rodzina, wnuki , itd. , itd.

ROLNICTWO

Wyżywienie w Państwie  równe jest zdrowiu. Brak równowagi w tej polityce grozi destabilizacją kraju. A dzieje się różnie, wiele zaszłości ma zły wpływ na rolnictwo, tym bardziej , że wiemy o sezonowości w tej dziedzinie i wpływie pogody na uprawy i zbiory. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale musimy robić wszystko żeby zapobiegać niekorzystnym wpływom. Rolnictwo to DNA  Partii Samoobrona  Rzeczpospolitej  Polskiej. O rolnictwie mówimy już w Preambule do Programu Partii.

PROPONUJEMY

 • EKONOMIE W ROLNICTWIE
 • ROLNIK MUSI WIEDZIEĆ CO MA PRODUKOWAĆ
 • W JAKICH ILOŚCIACH
 • KOMU I PO JAKICH CENACH  SPRZEDA SWOJE PRODUKTY
 • KIEDY OTRZYMA ZAPŁATĘ
 • SĄ TO ZAŁOŻENIA Z ROKU 2004 i CIĄGLE AKTUALNE
 • CO RZĄDZĄCY NA TO

PROJEKT

 • USZCZELNIENIE GRANICY CELNEJ, MONITORING I PEŁNA KONTROLA PAŃSTWA
 • W ZAKRESIE IMPORTU TOWARÓW ROLNO – SPOŻYWCZYCH DO POLSKI – STAŁA DZIAŁALNOŚĆ/ Kontrola Państwa / –  KONIEC Z AKCYJNOŚCIĄ
 • PRZYWRÓCENIE POLSKICH MAREK W ROLNICTWIE /ODKUPIENIE /

Pamiętamy : Hortex, Igloopol, Animex, Pudliszki, Włocławek i 45 pozostałych firm

Czy do produkcji keczupu, musztardy, lodów, mięsa, drobiu, potrzebne są nam zachodnie firmy – nie.  Zrobimy to. Przywrócimy Spółdzielczość rolniczą.

 • W  każdej gminie powstanie chłodnia /państwowo – społeczna / na przetrzymywanie produktów rolnych, by wyeliminować straty do minimum.
 • Za przejęcie ziemi przez Państwo pod inwestycje, słuszne odszkodowanie, a także Renta np. przez 20 lat za utratę wartości, wszak inwestycja będzie przynosić dochód i użytkownik  będzie musiał uwzględnić to w kosztach, ceny gruntów wokół inwestycji wzrosną / patrz CPK/, a odszkodowanie tego już nie zrekompensuje, myślimy , że to korzystne rozwiązanie załagodzi spory i będzie służyć obu stronom, a wysokość renty to % od dochodów firmy, dzielony na osoby zainteresowane.

O to wnosi  Samoobrona RP –  Pozostałe punkty programu dla rolnictwa dopiszą sami zainteresowani, nic o Was bez Was

 • Najważniejsze –  Samoobrona RP, jak będzie miała wpływ na politykę realną, wypłaci odszkodowania i zadośćuczynienie członkom i ich rodziną a także spadkobiercom ,za zbrodnie wobec nich, likwidującą PGR-y w jedną noc. Każda zbrodnia musi być ukarana i będzie. Ale dokona się to w nowoczesnej formie prawnej. Państwo przejmie na siebie zobowiązania i je wypłaci, ale pieniądze ściągać będzie z kont , majątków, spadków osób i Partii, które tę zbrodnię wprowadzały i legitymizowały. Nie ma żadnego uzasadnienia , by obciążać tym cały Naród. Nikt nie ma prawa niszczyć ludzi w naszej Ojczyźnie. Za każdą zbrodnię trzeba zapłacić. I zapłacą. Poza tym zostaną wpisani do Księgi Hańby po wsze czasy !!!
 • ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 • Liczymy na zaangażowanie rolników , producentów rolnych, organizacji rolniczych i wszystkich tych, którzy uczestniczą w szeroko rozumianym działaniu dla rolnictwa.

EDUKACJA

“Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje” 

                                                                                                                              Albert Camus

Edukacja jest kluczowa dla przyszłego rozwoju kraju i powinna być traktowana jako inwestycja w przyszłość. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania mające na celu poprawę polskiego systemu edukacji.

Jednym z największych problemów jest brak dostosowania programów nauczania do wymagań rynku pracy oraz do potrzeb uczniów. Uczniowie często odczuwają brak motywacji do nauki, co prowadzi do problemów natury psychicznej. Liczebność klas jest zbyt wysoka, co utrudnia nauczycielom efektywną pracę z każdym uczniem.Aby zmienić ten stan rzeczy, należy podjąć szeroko zakrojone zmiany w polskim systemie edukacji. Wprowadzenie szerszego dostępu do różnych środków dydaktycznych, multimedialnych oraz zajęć pozalekcyjnych może pomóc w zainteresowaniu uczniów nauką i odnalezieniu się we współczesnym świecie, w którym młody człowiek powinien być kreatywny, przedsiębiorczy i innowacyjny. Należy również zmniejszyć liczebność klas, aby nauczyciele mogli skutecznie pracować z każdym uczniem.

 Ważne jest również, aby nauczyciele byli bardziej doceniani i mieli odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę. Niskie pensje nauczycieli są jednym z głównych powodów braków kadrowych. Warto dążyć do podniesienia autorytetu nauczyciela i zapewnienia mu odpowiedniego wsparcia.

 Nie wolno zapominać również o edukacji zawodowej (dostosowanie nauki do rynku pracy) i przedszkolnej. Konieczna jest rozbudowa żłobków i przedszkoli, aby rodzice mogli spokojnie pracować, a dzieci miały odpowiednią opiekę i wczesną edukację.

 Podsumowując, polski system edukacji wymaga poważnych zmian. Należy podjąć działania mające na celu dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy oraz potrzeb uczniów, zmniejszenie liczebności klas, podniesienie autorytetu nauczyciela oraz rozwój edukacji zawodowej i przedszkolnej. Inwestycja w edukację jest inwestycją w przyszłość kraju, dlatego warto zrobić wszystko, co możliwe, aby poprawić polski system edukacji.

                                                             Konin, 26.03.2023 Krzysztof Borysewicz

INFORMATYZACJA – CYBERNETYZACJA

Co sądzimy?

Mamy XXI wiek, komputery nie tylko zastępują wiele czynności człowieka, ale wykonują je znacznie szybciej , dokładniej , i wiele takich, które człowiek bez komputera nie byłby praktycznie w stanie wykonać. Dziś komunikację i przesyłanie informacji na drugi koniec świata realizuję się w ułamek sekundy. Dziś zbieranie olbrzymich ilości danych , ich przechowywanie i przetwarzanie nie stanowi problemu. Dziś komercyjne firmy na podstawie tych danych są w stanie określać potrzeby potencjalnych klientów i dopasować ofertę do ich potrzeb, a zamówiony towar dostarczyć z najdalszego zakątka w kilka dni. A co dziś mamy w polityce ? Hołubiony od 300 lat „trójpodział władzy” ? Ale przecież cała władza należy do Narodu, to on jest suwerenem, nieprawdaż ? Więc jaki ma sens „trójdzielenie” tej władzy, skoro cała władza należy do Narodu? Dziś świat szczyci się demokracją. Ale to przecież jedynie demokracja pośrednia , gdzie „twoja władza” ogranicza się do tego , że możesz jedynie wybrać, kto będzie tę władzę sprawował i to pod warunkiem, że większość tak samo wybierze, i to tyle twojej władzy przez kolejne 4-5 lat. A dlaczego nie mogą wszyscy decydować ? Niemożliwe? A informacje o milionach faktur można zbierać i przetwarzać? A miliony deklaracji ZUS można przetwarzać ? Więc dlaczego zebranie kilkunastu milionów głosów dziś stanowi problem? Skoro internauci na swych blogach, you tube, czy Facebooku, potrafią w mig zebrać miliony laików i to z całego świata?

Już nie tylko ludzie komunikują się ze sobą, ale komunikacja pomiędzy „inteligentnymi urządzeniami” czyli tzw. internet rzeczy, staje się rzeczywistością. Jak będzie wyglądał świat , gdy urządzenia będą współdziałać i wykonywać usługi przekazując sobie miliony poleceń w ułamkach sekundy, a my ludzie będziemy dalej … raz na 4 lata.

Uważamy , że system polityczny musi nadążać za rozwojem i już najwyższy czas, by rozpocząć wprowadzać stopniowe zmiany, zamiast stać w miejscu, aż znów ludzkość dosięgną kolejne „rewolucje” , czy „wiosny ludów” , a co  najgorsze – wojny

Co proponujemy?

Przede wszystkim wprowadzenie, jak najszybciej elektronicznej identyfikacji osób i elektronicznej weryfikacji. Już pierwsze kroki są w realizacji w postaci dowodów elektronicznych. i systemu elektronicznego głosowania, lecz trzeba iść dalej. Najwyższy czas, wycofać papierowe dokumenty i zastąpić je danymi elektronicznymi. Budujemy systemy informatyczne, bazy danych , rejestry i bardzo dobrze, ale to jest tylko pierwszy krok ku całkowitej informatyzacji. Należy zrobić drugi. Bo mamy rejestry np. CEIDG, KRS, KW i wiele innych, dzięki czemu urzędnik nie musi już szukać w szufladach odpowiedniej kartki, teczki, czy segregatora, bo dane dostępne są online. Także obywatel może wiele danych uzyskać online. Lecz społeczeństwo oczekuje, co widać po usługach komercyjnych dostarczanych np. przez banki, sklepy internetowe, i inne, aby także wszelkie czynności były wykonywane online, bo wiele tych rejestrów funkcjonuje tak , że aby dokonać czynności , nadal musimy pobrać papierowe potwierdzenie danych zawartych w tym systemie , wypełnić inny dokument papierowy i dostarczyć go do urzędnika, aby ten dokonał zmian w systemie informatycznym. Z tym trzeba skończyć i kolejno eliminować pośrednictwo papierowych dokumentów. Co prawda były, są i będą grupy, które będą opóźniać i utrudniać wprowadzanie takich zmian, jak to miało miejsce z elektronicznymi zwolnieniami, ale tu nie ma innej drogi — to konieczność.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie systemu referendalnego do akceptacji najważniejszych zmian ustawowych , szczególnie tych dotyczących ogółu obywateli , stopniowo zwiększając zakres, który będzie wymagał głosowania powszechnego.

W dalszej perspektywie wymogiem stanie się, aby obecne wyłonione w wyborach Izby Sejmu czy Senatu spełniały bardziej funkcję nadzorującą i decyzyjną w bieżącym funkcjonowaniu państwa, a także przygotowującą , weryfikującą , zgłaszającą zmiany ustawodawcze , natomiast funkcję decyzyjną- ustawodawczą, czyli uchwalanie ustaw realizowane były w systemie głosowania powszechnego.

Co odpowiemy ?

Mówią, że dziś 460 posłów ma trudno podjąć wspólną decyzję , to co dopiero kilka — kilkanaście milionów

– A skąd wiemy , że to wspólna decyzja 460 osób jest podjęta zgodnie z wolą tych kilku milionów , a nie tylko z wolą tych kilkuset osób ? W przecież wiążąca powinna być wola Narodu , a nie grupy kilkuset osób, nieprawdaż?

Mówią, że będzie to pole do oszustw, przekrętów, hakerskich działań obcych państw itd.

A czy nie baliśmy się podobnie, gdy wprowadzano elektroniczne operacje finansowe ? Chodzi o to, aby skala ich była marginalna, a przy decyzjach opartych o kilku milionów, łatwiej będzie to spełnić. Ponadto szybkość reakcji na takie działania , czy ponownego głosowania będzie miała duże znaczenie, a nie tak jak dziś , gdy nawet dojdzie do oszustwa, to sprawy ciągną się latami i bez jakiejkolwiek reakcji.

Mówią, że obywatele sobie nie poradzą z technologią , ze mogą podejmować nieracjonalne decyzje.

– Dlatego zmiany wprowadzać należy stopniowo, aż staną się codziennością, a gdy podejmowane decyzje będą od razu odczuwalne, racjonalność ich będzie zgodna z oczekiwaniami.

Nie może być ciągle tak, że Państwo nakazuje nam stosowanie technologii komputerowych i przekazywanie wielu danych w formie elektronicznej / JPK, elektroniczne faktury, elektroniczne sprawozdania, elektroniczne zwolnienia ,recepty /. Oczywiście my chcemy tego, bo jesteśmy za wykorzystywaniem nowoczesnych technik komputerowych, bo ułatwiają nam  życie, ale dlaczego państwo nie przekazuje nam wielu informacji, zaświadczeń czy decyzji w formie elektronicznej ????

Czas na zmiany, nie rezygnujmy z nich, nawet jak będą krzyczeć.

WSTĘP DO REFORMY POLITYKI

Oddajemy Ojczyźnie naszą wiedzę , umiejętności, dbamy o jej rozwój, pilnujemy praw Obywateli, pracujemy dla jej dobra. Sejm nie może być przechowalnią polityczną. Najwyższy czas  zbudować Państwo i społeczeństwo obywatelskie, Przywrócić  Ojczyznę  Obywatelom.

Nie ma naszej zgody na ustawę z 2018 roku ustanawiającą w Samorządzie kadencję na 5 lat. To dalej koterie , kolesiostwo, korupcja, etc. Ewentualne 10 lat nie zdynamizuje zmian. Nie stać naszej Ojczyzny na dalsze straty. Inni idą do przodu a nam brak dynamiki, rozpędu.

Byle jaki protest wywołuje panikę w szeregach rządzących, co budzi zdziwienie w  społeczeństwie. Jak można ulegać całorocznym pyskaczom, którzy tworząc poboczne widowiska liczą na poklask i publikę. Rząd musi być odporny na takie manewry i pokazać swą siłę i zdeterminowanie w działaniu dla dobra całego społeczeństwa, a nie grupy całorocznych pyskaczy.

Dopóki politycy nie zrozumieją, że reprezentują Naród a nie siebie, w Polsce nic się nie zmieni. Niedługo po wyborach widać już, że wychodzą z nich fobie z dzieciństwa, ich uprzedzenia, strachy i niespełnione marzenia , a niektórzy z nich nie umieją nawet  włączyć komputera. Niektórzy , nie pamiętają którą kadencję  są w Parlamencie. A Polska czeka na światłych Obywateli, ale Ci nie chcą angażować  się w politykę, milczą nie chodząc nawet na wybory, bo i po co. Tak dalej być nie może, to droga do upadku kraju. I co, znów 2 – 3 pokolenia Polaków ma walczyć o wolność Ojczyzny, ginąć, poświęcać to co jest najcenniejsze, by grupa współczesnych Targowiczan robiła co chce . Nie dopuśćmy do takiej sytuacji.

REFORMA POLITYKI

Skończmy zabawę Polską i Polakami. Nie może być tak, że wszyscy się nami  bawią, dlatego też w Sejmie podejmiemy starania o zmianę Konstytucji

Napisanie nowej,  przystającej do XXI wieku

Mówimy:

 • Kadencja Posła trwa 2 lata
 • Posłem można być przez 2 kadencje
 • Partia , komitet, ani nikt inny, nie może zgłosić osoby o tym samym numerze Pesel do kandydowania, na trzecią kadencję
 • Samorząd: 2 kadencje po 3 lata – czas kolesiostwa, koterii musi minąć
 • Likwidacja Senatu, w zamian 16 osobowa struktura zajmująca się Polonią i Polakami rozsianymi po świecie / po 1 osobie z województwa- z wyboru/
 • W nowej Konstytucji nie uwzględnimy obecnego art.104 pkt.1, natomiast uwzględnimy wpis , że instrukcje wyborców wiążą posła, bo nie może być tak, że do piątku wieczorem kandydat słucha , obiecuje, a w poniedziałek niewiele go interesuje co mówią wyborcy, albo co gorsze zmienia Partię
 • Skierowanie aktu oskarżenia do sądu nie przesądza, ale wyklucza Posła, Senatora, Radnego każdego szczebla i innych urzędników państwowych na czas rozpraw z funkcji jakie pełnią . Jednocześnie zawiesza się wynagrodzenie i wszelkie apanaże finansowo-rzeczowe. W zależności od rozstrzygnięcia sprawy, normalizujemy sytuację. Nie można rządzić  zza krat, startować w wyborach  zza krat, brać pieniędzy zza krat. Demokracja nie może ośmieszać Polski, Polek i Polaków.
 • Żaden obywatel związany bezpośrednio, pośrednio, stale, czasowo, okazjonalnie, lub w innej formie z byłymi służbami  jak :  NKWD, UB, SB, MO , ORMO i innymi, nie może być kandydatem do Sejmu, Senatu, Samorządu, etc. Nie może sprawować żadnej funkcji publicznej i być opłacany z pieniędzy podatników, bo to wstyd.

Wszelkie zbrodnie przeciwko Polsce, Polkom i Polakom w tym sądowe, należy uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości, bo tak należy traktować Naród polski, umożliwi to rozliczenie i ukaranie wszystkich winnych tych zbrodni, nie martwiąc się o przedawnienie

REFORMA PARLAMENTARYZMU

Prace Parlamentu nabiorą nowej jakości, zreformujemy je, ale nie tak jak inni

 • Jak pisaliśmy kończymy zabawę Polską, bo to wstyd
 • Pierwsze czytanie, drugie czytanie, komisje, jedna, druga, 5 podkomisji, rzucanie kulkami z papieru, samolotami, przenoszenie krzeseł,, głosowania, trzecie czytanie, głosowania, Senat, czytania , komisje , podkomisje, dyskusja, głosowanie w zależności od wyniku, powrót do Sejmu, głosowanie, prezydent – podpis lub nie, druk, monitor, vacatio legis jest ustawa. Szanowni Polacy to wstyd, to XXI  wiek, epoka informatyzacji. Komu to służy nie Polsce i Polakom.
 • Walczmy o zmiany

Proponujemy

 • Projekt ustawy/czytanie
 • Wnoszenie poprawek/ dyskusja
 • Głosowanie ich
 • Głosowanie ustawy po ew. Poprawkach
 • Prezydent
 • Druk w monitorze / obowiązuje
 • Polski nie stać na dreptanie w miejscu. Zabierzmy zabawki rządzącym, rozpoczynamy walkę o Polskę dla Polek  i  Polaków.

Opór będzie niesamowity, odebranie „zabawek” boli, musi boleć, a jak boli Naród ta zabawa ,to się nie liczy – najwyższy czas zakończyć zabawę.

Naród mówi stop :

 • Robienie z Sejmu cyrku, kabaretu, zakończy się, jak Samoobrona RP znajdzie się w Sejmie RP , nie ma znaczenia czy to już, czy za 4 lata, ale ziarno zasiane wzejdzie i wieczni posłowie odejdą w niesławie, niewiele robili dla Polski, Polek i Polaków, a dla młodzieży nic, bo niewiele już kojarzyli.
 • Wszystkie zmiany jakie proponuje Samoobrona RP , wiążą się ze zmianą Konstytucji naszego kraju, to warunek konieczny i wszystkie siły polityczne muszą być za, bo jak zawsze najważniejszy musi być Obywatel , a nie cyniczna gra polityczna.

POLITYKA  ZAGRANICZNA

 • Równość państw
 • Uznanie ,  zakończenia kolonializmu w Europie i Świecie
 • Czas współpracy
 • Razem w ONZ,UE, NATO i innych organizacjach międzynarodowych – jak wyobrażacie sobie dalsze tak wrogie działania wobec Polski
 • Nie można dalej tolerować oskarżeń wobec Polski i Polaków
 • Polska nie jest i nie będzie „chłopcem do bicia” i o tym muszą pamiętać przywódcy państw
 • Tyle dobra dla Francji, Niemiec, Izraela, Belgii i innych państw, ile dobra od nich dla Polski, lustrzane odbicie
 • Tyle uznania, pomocy, wspierania innych państw, ile tych wartości przekażą Polsce
 • Możemy powiedzieć : drogi Olafie, drogi Emanuelu, Beniaminie, drodzy przywódcy innych państw Europy i Świata,  zwracamy się do was o szacunek dla  Polski , Polek i Polaków
 • Powtórzmy  słowa śp. Andrzeja  Leppera  „ do Unii Europejskiej  tak ,”ale nie na takich warunkach”,  jakże były to, prorocze słowa
 • Dosyć testowania naszej Ojczyzny , czy ślimak to ryba, a marchewka to owoc, może to my zapytamy czy p. Timermans to człowiek  przyjazny Polsce
 • Naród polski nie da sobie narzucić głupoty
 • Polityka światowa przyjazna dla słabszych i równa dla silnych
 • Samoobrona RP przyjazna dla przyjaznych i nieprzejednana dla  wrogów naszej Ojczyzny.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

R. S  –    wnioskujemy o całkowitą reformę sądownictwa – czas na zmiany.

 Uważamy, że w Polsce należy utworzyć Sądy i powołać Sędziów, zlikwidować należy instytucje sądopodobne i odwołać osoby sędziopodobne. Osoby sędziopodobne należy odsunąć  od ludzkich spraw i sprawowania funkcji.

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej będzie wyrokiem, a nie wypadkową znajomości, kolesiostwa, łapówek, powiązań adwokat – sędzia itp. Sędziowie którzy sprzeniewierzają się etosowi sędziego, otrzymają przeniesienia do Sądów europejskich. Niech ich geniusz wspomaga społeczeństwa Europy. Może odebranie majątków, 140 letni spadkobiercy, właściwi mecenasi, otworzą oczy włodarzom Europy i europejskim Trybunałom.

Trójpodział władzy – Monteskiusz 1689 – 1755 w dziele „O duchu praw” – 1748r. Opisuje podział władz, nazywa go dystrybucją trzech władz.

Koncepcja Monteskiusza została wyrażona w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Konstytucji 3 Maja i pierwszej Konstytucji francuskiej i innych.

Dlaczego reforma sądownictwa

Według Monteskiusza :

– sędziowie powinni być wybierani na czas określony –  mówił,

– dożywotni sędziowie to koszmar.

W tych słowach wyraża się też stanowisko Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziś pomieszano trójpodział, nikt go nie realizuje

Władze powinny się wzajemnie hamować i oddziaływać na siebie. Nikt już tego nie przestrzega. Władza wykonawcza uczestniczy we władzy ustawodawczej, a organy ustawodawcze mają prawo do działalności wykonawczej – czas na zmiany. Ale należy przypomnieć, że nie tylko Monteskiusz walczył o sądownictwo.

200 lat przed Monteskiuszem w dziele „O Naprawie Rzeczypospolitej” Andrzej Frycz Modrzewski w trzeciej księdze mówił „potrzebny jest jasny zbiór praw, by nie tworzyć kasty znawców”. „Każdemu wolno skarżyć się na sędziego”. „Nie może być tak, że sędzia wydając skrajnie niesprawiedliwy wyrok, tendencyjny wyrok, pozostaje w swojej niesprawiedliwości bezkarny”. Nie może tak być – a jest. Andrzej Frycz Modrzewski i Monteskiusz ciągle czekają na wprowadzenie w życie swoich uwag, które miały nas chronić przed despotyzmem i niesprawiedliwością władz sądowniczych i sędziów. Czytajmy klasyków, uważnie. Sędziopodobna osoba mówiąca o kaście sędziów, nadzwyczajnej kaście, zapomniała że jest Suweren i to dzięki niemu jest, żyje, trwa. Nie godzi się tak nawet myśleć, a co dopiero mówić. Wstyd. Czas na zmiany.

Przypomnijmy

Andrzej  Frycz  Modrzewski   żył w latach  1503  –  1572

Charles  Louis  Monteskiusz   żył w latach  1689   –  1755

Niestety, przestępcze sądownictwo to nie wymiar naszych czasów, ale dziwnym jest, że

Przez  520 lat nie udało się nic z tym  zrobić. Przestępcy w togach mają się dobrze, ale kres sądowych zbrodni nadchodzi wielkimi krokami. Czas na reformy.

Reforma  sądownictwa

 • A miało być tak pięknie – sędziowie mieli  mówić i pisać po „polsku”, każdy petent miał rozumieć co mówi sędzia, co pisze, mógł odpowiedzieć, ustosunkować się do tego. A jak jest – rozprawy nie są nagrywane, sędziowie nie liczą się z brakiem wykształcenia prawniczego petentów, na odpowiedź dają 7 dni i w tym czasie trzeba znaleźć adwokata, pieniądze , przedstawić sprawę, napisać i złożyć. I co , nic . Kto liczy się dziś z obywatelem. Minister jest z siebie dumny, a opłaty sądowe dobijają wielu. Jak to jest , płacimy podatki, lwia część idzie na resort sprawiedliwości, utworzono różne fundusze, a opłaty dobijają.
 • Sądy dostają 2 razy pieniądze , raz ze Skarbu Państwa, dwa z kieszeni obywateli , którzy za wszystko płacą – czy tak to powinno wyglądać.
 • Ale prawdziwa reforma dokona się ,kiedy sędziom odbierzemy immunitet. Nie ma żadnego uzasadnienia, by dalej zasłaniali się immunitetem, byli bezkarni, śmieli się suwerenowi w twarz i orzekali niezgodnie z prawem, a  swoje fobie, uprzedzenia i strachy z dzieciństwa, przenosili na sale sądowe, a sfrustrowana życiem sędzini , wyżywała się na mężczyznach i orzekała  tendencyjnie. Dlatego też Samoobrona RP będzie uczestniczyć w zbieraniu podpisów pod Obywatelskim projektem ustawy „O pozbawieniu sędziów immunitetu”
 • Ponadto uważamy, że tak jak wszyscy Polacy, sędziowie muszą zacząć płacić składki do ZUS-u i podatki,  wypracować swoją emeryturę.
 • Na emeryturę odchodzić będą z tym co wypracują sobie, a nie tak jak dotychczas.
 • Dziś wszystkie przywileje funduje im społeczeństwo, ale brak jest uzasadnienia dla dalszych prezentów od społeczeństwa, dla nich, nie zasługują na to. Czas na pracę drodzy sędziowie, a nie świece, gromnice, marsze, etc.
 • Każdy sędzia, złapany na łapówkarstwie, złodziejstwie, ustawianiu spraw, po wyroku, zostanie wykluczony z zawodu prawniczego t j: sędziego, adwokata Radcy prawnego, prokuratora, itd. Pozostanie mu jedynie wykształcenie wyższe, wykluczenie będzie dożywotnie.
 • Rozpoczniemy nowoczesność w sądownictwie, bo zasługuje  na to. Uruchomimy i rozpoczniemy informatyzację i przygotowanie do elektronicznego wymiaru sprawiedliwości. Nadszedł już czas komputerowego sądownictwa. To komputer, program napisany przez informatyków, będzie rozstrzygał sprawy. Komputer nie będzie brał łapówek, nie będzie protestował, nie będzie chorował, nikt go nie skorumpuje, a wyrok będzie wykładnią prawa , a nie znajomości sędziego z adwokatem. Dla komputera każda ze stron będzie równa.
 • Rozpocznie się wariactwo protestów kasty, ale nie należy się tym przyjmować , tym bardziej, że w przypadku tym, w Polsce potrzeba będzie 3,5 – 4 tysiące sędziów, reszta będzie musiała zmienić pracę, a Skarb państwa zaoszczędzi rocznie przeogromne pieniądze.
 • Należy domyślać się , że najbardziej protestować będą ,sędziowie uwikłani w procedery korupcyjne, uczciwi sędziowie nie zaprotestują ,bo dla nich, liczą się Polacy i tacy sędziowie powinni pozostać w polskim sądownictwie
 • Uczciwość w każdym dziale prawnym stanie się normą
 • Zachowamy niezależność uczciwych sędziów
 • Etos sędziego powróci, a szumowiny sędziowskie / a takie są / opuszczą sądy
 • Wprowadzimy w polski wymiar sprawiedliwości ławników, którzy będą solą polskiego wymiaru sprawiedliwości, to na nich spocznie odpowiedzialność, a sędzia określi tylko wymiar kary, 5-7 ławników nie weźmie łapówki, nie da się skorumpować, zakończy to widzimisię sędziów, chyba , że się mylimy , ale nie sądzimy , że nie damy rady, nie wiemy kiedy , ale wiemy, że to nastąpi , dla dobra Polek i Polaków ,oby jak najszybciej.
 • Zlikwidujemy widełki w wyrokach, jeden z czynników korupcjogennych i lepkich rąk w sądownictwie, lepkie ręce przejdą do historii, bo dobitnie widać, że polscy sędziowie nie umieją stosować wyroków w przedziale
 • Powyższe zmiany spowodują, że sędzia będzie znaczyło sędzia, a sąd, sąd i wtedy
 • – wprowadzimy procedury poprawy sytuacji materialnej sędziów, uczciwe zasady awansu sędziowskiego, czyli godna płaca za dobrą pracę, a nie tak jak jest obecnie dobra płaca i emerytura za świece, marsze, gromnice – tak być nie może.
 • Mając wpływ na politykę realną będziemy walczyć, tak walczyć o :
 • Rozwiązanie i zlikwidowanie Korporacji notarialnej
 • Rozwiązanie i zlikwidowanie Korporacji komorniczej

Wszak to XXI wiek , wszyscy umiemy pisać i czytać i nie ma prawa istnieć żadna struktura , która niszczy i niszczyła Polki i Polaków, sprzeniewierzyła się nie raz swojej przysiędze, tak być nie może, a na naprawę jest za późno. I znów rozpocznie się lament i płacz, a gdzie byliście jak Polacy płakali a kobiety poroniły, tracąc swoje dzieci, gdzie.

W ich miejsce zaproponujemy instytucją  państwowym przejęcie tych obowiązków, za bardzo godziwym wynagrodzeniem. Nie ma uzasadnienia by ceny w tych Korporacjach powalały Obywatela, by jedna styczność z nimi, niszczyła cały rok pracy.

 • Wynajmującym mówimy, koniec waszych kłopotów, nie będziecie płacić za kogoś – natychmiastowa eksmisja za niezapłacony wynajem, jedynym kryterium, płacenie podatku od wynajmu / bez względu na formę podatkową/
 • W sciąganiu alimentów skończą się kłopoty, natychmiastowe ustawy i rozporządzenia do ustaw nie pozwalające na żadne machlojki, ucieczki, ukrywanie zarobków, krętactwo, etc.
 • Uważamy, że w rozdziale tym należy umieścić też  inicjatywę  utworzenia i otwarcia

Księgi  Hańby

Zwrócimy się do Sejmu RP i do Klubów parlamentarnych Partii obecnych w Sejmie o przyjęcie ustawy i uchwały o utworzeniu w/w Księgi i ogłoszenie miesiąca listopada miesiącem Jolanty Brzeskiej. By w miesiącu refleksji i zadumy , każdy wspomniał panią Jolantę i zbrodnię jaka dokonała się na jej osobie w Warszawie za czasów  p. H. Gronkiewicz – Waltz. Pamiętajmy zbrodnie jakiej dokonano. Niech pokolenia przez tysiąclecia wiedzą i pamiętają co działo się w kraju i w Warszawie. Pamiętajmy to. Księga hańby według Nas powinna zacząć się od Targowiczan. Myślimy , że Posłowie są z Narodem i powyższe zapisy uchwalą. Stowarzyszenia patriotyczne proszą by Księgę Hańby zacząć od Statutów kaliskich, decyzja  przed nami. Księga musi być publiczna, by każdy mógł widzieć osoby w nią wpisane. Kto będzie wpisywał – Naród- w referendum/ elektronicznym/, najwyższy już czas.

 • I to o co proszą wszyscy, Reforma spółdzielczości mieszkaniowej. Obecna formuła „ państwa w państwie” jest nie do przyjęcia, czas na zmiany. Będzie bolało, ale nie ma innej drogi , czasy ” prezesów” przejdą do niechlubnej historii
 • Na koniec tej propozycji / inne czekają/ potwierdzamy to o co wnosi wielu – Sędziowie będą podlegali ocenie i weryfikacji, a tzw : wizytatorzy będą oceniali a nie byli na wizytacji i odpisywali, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i potwierdzali nieprawdę.
 • Reasumując będziemy wnosić o:

–  zadośćuczynienie- obligatoryjnym elementem systemu prawnego

–  ciągłość spraw sądowych

–  sędzia orzeka, a nie kreuje i tworzy dowody

 • Sędzia godnie wynagradzany – będzie odpowiadał swoim majątkiem za swoją pomyłkę prawno – sądową

To dobre zmiany , które wprowadzą polskie sądownictwo w XXI wiek i stworzą podwaliny pod XXII wiek, bo inaczej wrócimy do średniowiecza i głupoty sądowej t j: mówienia  „wysoki sądzie”,   oby nie, ale na te zmiany trzeba Ministra a nie „ Miękiszona”, / cytat z Ministra/  Czas na zmiany  !!!!!!

I BYĆ MOŻE NAJWAŻNIEJSZA  ZMIANA:

 • Będziemy wnosić i popierać postulat ogromnej większości Polek i Polaków:
 • W przypadku rozstania / separacja, rozwód /, opieka naprzemienna nad dziećmi ,obojga rodziców. To standard w państwach skandynawskich, a u nas, jak zawsze niemożność. Czas na zmiany, Panie Ministrze !!!

Jest to strona ludzkich spraw, sumień , przekonań, wiary – rzeczy duchowych, indywidualnych, osobistych. Czy w programie Partii, przed wyborami, Partia ma prawo wypowiadać się w tej materii. Bo jakie prawo mają szefowie Partii w ingerencję w nasze sumienia. Jest to bardziej dyskurs filozoficzny niż programowy., Chcąc zdobyć wyborców ingerują, reklamując swoją ideologię. Ale to niegodziwość. Nikt nie ma prawa ingerować w nasze sumienia i idee.

Tak wiele problemów jest we współczesnym świecie a do ich powstawania przyczyniają się ideologie. I tak :

 • Ciąża / przerywanie
 • Preferencje seksualne
 • Homoseksualizm/ LGTB / LGTB + i inne
 • Wiara / wyznanie
 • Duchowość

Wszystkie te wartości należą do sfery duchowej człowieka i nie powinny uczestniczyć w rozgrywkach politycznego rynku, a uczestniczą. Niestety chce się z nas zrobić karabiny maszynowe , strzelające na oślep, nie licząc się z naszą duchowością.

W/w wartości idą z ludzkością od setek tysięcy lat i nie powinny stanowić problemu, a stanowią. Bo źli ludzie, podnoszą je na sztandary, a nie powinni.

Samoobrona RP, nie chce wnikać w duchowość ludzi, niech każdy rozważy to we własnym sumieniu. Nie wnikamy kto z kim, gdzie, jak, to nie nasza sprawa. Ale jako ludzie proponujemy Dekalog z jego przykazaniami, to dla wierzących, a dla niewierzących Dekalog norm kodeksowych. Ale jedno jest ponadczasowe – szanujmy się i swoje zdanie, nie narzucajmy swojego innym, nie musimy się wszyscy kochać , bo to niemożliwe, ale szanować , bo to konieczne. Każdy z nas, ma prawo do swojego zdania, ale nikt z nas nie ma prawa do swoich faktów , nie twórzmy ich od nowa, bo to powoduje konflikty i spory. Wygaszajmy je , a nie rozwijajmy ich.

W naszej Partii będą i tacy i tacy i nie mamy prawa wnikać w ich duchowość, sumienia. I oby udawało zachować te wartości jak najdłużej, a może i na stałe.

Skąd ta strona między politykami, a stąd, by nadać jej nadzwyczajną rangę, bo sprawa na to zasługuje. Czytając Program myślimy o innych wartościach, a tu otrzymaliśmy porcję adrenaliny, która nas pobudzi i spowoduje , że nad nim się pochylimy i spróbujemy identyfikować z nim. Wierzymy, że nie odrzucicie Państwo jego zapisów, a poprzecie je. Wracamy do polityki.

POLITYKA GOSPODARCZA / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ / BUDOWNICTWO

Krwioobieg naszego kraju, o który trzeba dbać codziennie, bo nic nie jest dane raz na zawsze i o tym rządzący muszą pamiętać i wspomagać ustawami.

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej mówi „ Państwo nie może przeszkadzać”, a jedyną formą dopuszczalną w kontaktach z biznesem jest moderowanie pomocy i współpracy.

Stawiamy na innowacyjność, wynalazczość, dobrą robotę. Będziemy tępić byle jakość, tandetę , marnotrawienie. Każdy ma robić to na czym się zna i umie najlepiej. Niech Państwo robi to do czego zostało powołane, a fachowcy to co umieją robić, /najlepszym przykładem mieszkania/ , niech robią to Developerzy, gdyż robią to dobrze, w coraz wyższym standardzie i niech tak zostanie. A Państwo  niech stara się zapewnić  tanie kredyty, dopłaty, etc. I wszyscy będą zadowoleni. Przy dobrej współpracy i wzajemnym zrozumieniu nie będzie potrzeby mówić o „Republice Developerów” i nie będzie czego likwidować. Zachowamy pełne uwarunkowania.

Państwo ma ziemię, ogarnia ceny energii, gazu i inne, co wpływa na ceny materiałów budowlanych i nie ma co gniewać się na siebie a współpracować dla dobra Obywateli.

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  gdyby miała wpływ na Politykę realną zaczęła by

OD

 • Utworzenia  Ministerstwa  Innowacji

–  Masz pomysł , przyjdź, przedstaw my go zrealizujemy i wprowadzimy

 • Czyli dofinansowanie wdrożeń innowacyjnych / zamiast dofinansowania projektów, które powstają często tylko na papierze/
 • Utworzenie i zorganizowanie  Giełdy  dla  Start- up ,  / samodzielny opis /
 • Wiele form własności, wolny rynek, regulacje dotyczące wyłącznie strategicznych gałęzi
 • Państwowa własność lub decydujący wpływ państwa w strategicznych gałęziach gospodarki : energetyka, bezpieczeństwo i obronność, środowisko i gospodarka wodna, główna infrastruktura komunikacyjna / drogowa, kolejowa, powietrzna, wodna /, główna infrastruktura teleinformatyczna / sieci przesyłowe i transmisyjne /
 • Rolnictwo jako dział gospodarki – prywatne/rodzinne , spółdzielcze, wspierane przez państwo, rolnictwo ekologiczne, tradycyjne, zdrowe
 • Działania ograniczające produkcje „ tandety i bubli”
 • Zintensyfikowanie i rozwijanie inwestycji państwowych – kołem zamachowym rozwoju naszego kraju
 • Społeczna gospodarka rynkowa zobowiązaniem dla Państwa

Stabilizacja przepisów podatkowych. Co roku wychodzi księga podatkowa licząca ok. 1500 stron + eraty,  jak micro, małe , średnie firmy, mają to ogarnąć, kiedy przedsiębiorca ma to przyswoić, a kiedy pracować, tak też nie może być, ale tak jest- czas na zmiany.

 • Szanując pracowników najemnych, państwo musi stworzyć programy i zachęty dla ludzi przedsiębiorczych, szczególnie w tych niełatwych czasach, należy to uszanować , że są tacy, którym się chce prowadzić własną działalność. Nie może w roku zamykać się 160 tysięcy firm, brak przedsiębiorczych Polaków to brak klasy średniej, a jej brak to stagnacja w kraju i o tym Rząd czasami zapomina.
 • Utrzymamy już wprowadzone zachęty i uruchomimy pakiet nowych przystających do  XXI wieku
 • Nastąpi całkowita informatyzacja i cybernetyzacja wszystkich działów polskiej gospodarki, nowe otwarcie dla wiedzy, innowacji, myślenia
 • Od setek tysięcy lat, najważniejszym dla ludzi była jaskinia,  i  do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, oprócz nazwy. Mieszkanie jest dziś najważniejszą rzeczą dla Polaków. Można żyć, pracować , założyć rodzinę, nie opuszczać kraju, a wszak rodziną Polska stoi i to trzeba utrzymać , pielęgnować, a bez mieszkań będzie ciężko.
 • Mieszkania niech budują budowlańcy, technicy, inżynierowie, Developerzy, bo na tym się znają. Pomagajmy ale jednocześnie wymagajmy, myślimy , że ten prosty przekaz każdy zaakceptuje. Rozwinięcie budownictwa uruchomi wzrost gospodarczy na niespotykaną skalę, że przypomnę, w budownictwie potrzeba wszystkiego od A do Ż , t j: od armatury do żyrandola.
 • Dochodzenie i sposób jak realizować dojście do własnego M, przedstawiliśmy w rozdziale Demografia.
 • Dla innych , którzy w naszym Programie nie mogą uczestniczyć ze względu na wiek, utworzymy fundusz dopłaty do mieszkań plus tani kredyt na 1% za rok. Dzisiaj widać, jak poprzednie Rządy, lekceważyły demografię i rozwój, jak zachłysnęliśmy się kapitalizmem bez kapitału, jak zawierzyliśmy nieudacznikom i partaczom – nigdy więcej, drodzy Rodacy.
 • Samoobrona RP ma pomysł na szkolnictwo zawodowe zniszczone 33 lata temu i szkolenia zawodowe , będziemy je przedstawiać na spotkaniach z Polakami i dziennikarzami
 • Parafrazując można powiedzieć „ Cały Naród Buduję Polskę „
 • Ludzi , którzy niszczyli i likwidowali szkolnictwo zawodowe, do dnia dzisiejszego nie postawiono przed Sądami, wielu nie żyje , ale reszta powinna za to odpowiedzieć

GIEŁDA DLA START – UP

Mając wpływ na politykę realną,  zorganizujemy i utworzymy

Giełdę dla Start – up

Pieniądze zabezpieczone dla tych firm uruchomimy w najnowocześniejszej formie

Wszelka pomoc państwa

Nowa firma tzw : Start-up ma projekt, wynalazek, badania

Po analizie państwo finansuje prospekt emisyjny

Produkt dobrze rokuje, jest produktem topowym

Państwo ma prawo pierwokupu akcji/ kupuje pakiet kontrolny firmy 50% +

Możliwość inwestowania przez Polaków  i zakup akcji

Firma działa, pracuje,  produkuje

Ma pieniądze na badania, rozwój, ma udziałowców

Nie trzeba sprzedawać wynalazku za grosze, zachodnim inwestorom, polska myśl technologiczna zostaje w kraju. Nie ma uzasadnienia by światowe korporacje żywiły się polską wynalazczością. Wierzymy , że nas na to stać. Nasza giełda może być giełdą europejską. Wierzymy w polskich i europejskich naukowców. Dajmy im szansę na rozwój..

Może to być kamień milowy rozwoju przedsiębiorczości.

W ostatnich dniach, 2 naukowców z Węgier z dyplomami Nobla, z całym szacunkiem, a gdzie Polska, polscy naukowcy, polska myśl naukowa, całkowita stagnacja, czas na zmiany.

MŁODZI

Oglądając wyjazdowe spotkania polityczne z Polakami, zastanawiam się dlaczego Ci prelegenci znajdują posłuch. Najpierw monolog, monolog, monolog,  później 3-4 pytania- wymijające odpowiedzi , lub ich brak i koniec. Co dzieje się z wyborcami, że tak dają się poniżać. A gdzie Program Partii, co chcemy zrobić, dyskusja, jakich narzędzi użyjemy, propozycje, nic. Cisza, czasami ktoś zaprotestuje, prelegent go skarci i cisza, jak w piosence Budki Suflera – „sza cicho sza, czas na cisze”. Ale my bądźmy głośni. Twórcą reaktywowanej Samoobrony RP marzy się Polska wolna, Polska bez tzw: koncesji, zezwoleń, pozwoleń, limitów, Polska bez półprawd, Polska bez szamanów i krętactw, Polska  informatyczno – cybernetyczna. Wolna to nie znaczy bez praw i obowiązków, ale Polska gdzie każdy będzie podmiotem we własnym kraju. Polak nie będzie rywalem władzy , przedsiębiorca nie będzie przeciwnikiem wymiaru skarbowego, a młodzi ludzie ucząc się rozpoczną pierwsze biznesy. Bo dlaczego mają ich nie prowadzić. Mając zaplecze rodziców, rodziny, własne chęci, mityczne 500+,lub 800+ , nie mogą otworzyć działalności gospodarczej.  Jeżeli pomysł i chęć działania będzie w młodym człowieku, niech działa niech się rozwija , niech tworzy swój biznes. My jako Państwo mamy mu pomagać, bo Państwo to my Obywatele. Jako Obywatele nie możemy być przeciwko Państwu. Dlatego Samoobrona RP mówi i głosi, wolni ludzie w wolnym kraju. Małe, średnie, mikro firmy, mają wypracowywać 60% PKB, tworząc tzw: klasę średnią, siłę napędową każdego kraju. To jako Samoobrona RP proponujemy Polakom, wszystkim, ale szczególnie młodym. Te wszystkie smartfony, tablety, laptopy będą , muszą być centrum pracy i zarządzania nie tylko biznesem, ale i krajem. To przy pomocy tych urządzeń mają rozstrzygać się wybory, referenda, płatności, rozliczenia między firmami i wszelka działalność społeczno- biznesowa, a wręcz mityczne Komisje Wyborcze przejdą do historii. To wstęp do Programu wyborczego Partii Samoobrona RP. Nie boimy się go przedstawić i ogłosić w odróżnieniu do innych uczestników rynku politycznego. Zapraszamy do współpracy wszystkie siły polityczne życzące Polsce i Polakom sukcesu i rozwoju. Mówimy sprawdzamy !

OBRONNOŚĆ/ WOJSKO//STRARZ GRANICZNA/ SŁUŻBY MUNDUROWE

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  w Parlamencie to pełna  gwarancja dbania o w/w wymienionych funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych.

 • Przywrócimy cywilny nadzór nad armią
 • Zakończy się lans Ministra / Nadzoruje a nie kreuje/
 • Awanse/nominacje, wypadkową zdolności, innowacyjności, poświęcenia dla Ojczyzny, sprawności w kierowaniu podwładnymi,  a nie układów, koterii, znajomości, koneksji partyjnych, politycznych, itp.
 • Wpiszemy w Kodeks karny, lżenie ludzi w mundurach, jako napaść na Funkcjonariusza publicznego, z karą 10 lat więzienia
 • Zwiększenie potencjału produkcyjnego polskich firm zbrojeniowych przez innowacyjność i pieniądze na rozwój
 • Zorganizujemy siły zbrojne, zdolne do rozpoczęcia działań w krótkim czasie , obrony własnego terytorium i odparciu wroga
 • Współpraca ze wszystkimi członkami NATO, na zasadach wzajemności i zrozumienia
 • Jesteśmy za awansami dla wszystkich, będących na emeryturach. Uważamy , że mundur przypisany jest na zawsze do osoby i nigdy nie przestaje się być na służbie. Awanse tak jak w służbie, muszą być wypadkową  nienagannej  postawy i szacunku  dla munduru i co najważniejsze dla Ojczyzny.
 • Utrzymamy proponowane ilości polskiego wojska, WOT- u i innych służb.
 • Oczekujemy większej transparentności i informacji na temat zakupionego sprzętu / zgodnie z tajemnicą wojskową/ ale tyle ile można  przekazać społeczeństwu –  przekażmy
 • A ta zapobiegliwość wynika z faktu, że już raz zakupiliśmy  Lanosy, Nubiry, Espero, Leganzy, jak to się skończyło, wszyscy pamiętamy.
 • I podstawowa zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać, cywile słuchają wojskowych, wojskowi słuchają cywilów i dwie strony muszą wzajemnie się uzupełniać, bo wolność jest bezcenna.

Wszelkie lansy, koterie, zabawy armią i służbami mundurowymi, zostaną zakazane prawem, Armia to nie gazeta, którą czyta kto chce i rozumie jak chce. Armia to straż naszej suwerenności, a kto tego nie rozumie to będzie musiał zrozumieć, dla swojego dobra i dobra Ojczyzny

POLITYKA  PODATKOWA  /  SYSTEM PODATKOWY

 • Po pierwsze – uproszczenie systemu podatkowego , niewielu już wie o co chodzi w tej polityce, niewiele rozumiemy, a i system nie jest przychylny Obywatelom i przedsiębiorcom
 • Samoobrona RP będzie proponowała uproszczenie tej polityki, bez dwuznaczności, uznaniowości, pokrętnych wyjaśnień, balansowania na granicy korupcji, bo dwuznaczność zawsze rodzi pokusy, czas to zmienić.
 • Likwidacja podatku VAT / myślimy , że UE też już ma dosyć tego najbardziej korupcjogennego podatku i chętnie się go pozbędzie/
 • Likwidacja podatku CIT
 • Likwidacja podatku PIT
 • Wprowadzenie jednego prostego podatku obrotowego / na dziś ok. 2,5 – 3 % /, prosty, zrozumiały dla każdego i co najważniejsze względnie sprawiedliwy.
 • Walka z oszustwami podatkowymi
 • Będzie opłaciło się być EKO, zwolnienia , umorzenia podatków, za wysokie standardy ekologiczne w firmach i inwestycje w ochronę środowiska.

Podatek  gruntowy – ustalany jest wg wartości  gruntu na danym obszarze. Proponujemy Zwiększenie tego podatku w przypadku :

–  ogrodzonego gruntu, szczelnego ,powierzchni bez roślinności / zabetonowanej szczelnie zabudowanej, zagruzowanej /

–  Zmniejszenie tego podatku w przypadku :

–  drzew na gruncie / zależności od ilości i wieku , w tym zabytków przyrody /

–  roślinności szczególnie chronionej i zalecanej

–  zbiorników wodnych / z wyjątkiem basenów, zbiorników technicznych, ppoż.  itp. /

 • Rozszerzenie systemu  Pesel – ewidencja otrzymanych środków publicznych
 • Cały system podatkowy  państwowy i samorządowy wymaga zmian, chodzi tylko o to by dokonać ewolucji a nie rewolucji, tak by Obywatele byli podmiotem a nie przedmiotem w rękach urzędników.
 • Samoobrona RP wnioskuje o przyjazny system, przyjaznego urzędnika skarbowego, przyjazny Urząd – każdy

– 

ŚRODOWISKO / EKOLOGIA / EKO – ATOM

Tak ogólnie , ochrona przyrody, powietrza, wody i gleby to nasze być albo nie być. Zwiększająca się liczba ludności na świecie, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na żywność, a to z kolei zwiększa  używanie nawozów, oprysków, co powoduje , że więcej chorujemy, mamy problemy gastryczne i nie widać poprawy, by szło na lepsze.

Dlatego też w/w wartości ,wymagają szczególnej opieki państwa i obywateli.

Zacznijmy od regulacji prawnych – muszą nastąpić natychmiast po wyborach

 • Można by powiedzieć Lasy głupcze Lasy / nikt ,ale to nikt nie ma prawa rościć sobie praw do ich zasobów, oprócz Narodu Polskiego /
 • Tworzenie nowych Parków narodowych
 • Polska nie może być składowiskiem odpadów z UE /miliardowe kary i miliardowe zabezpieczenia przed utylizacją /
 • Rozwijanie wszystkich ekologicznych źródeł energii
 • EKO –pułapki standardem w polskim eko- systemie, ilość zamontowanych w gminach zwiększy odpis podatkowy. Zakupioną eko – pułapkę przez obywatela, będzie on mógł  zamontować za zgodą instytucji ,w miejscu przez niego wskazanym
 • Czyszczenie lasów , rzek, jezior,  środowiska  ze śmieci, dostarczy środków do budżetów obywatelskich gmin, powiatów, dzielnic, / płatnikami  będą najwięksi truciciele wg. wykazu ministerstwa /
 • Oczyszczalnie ścieków w każdej gminie
 • Gazyfikacja gmin
 • Kanalizacja w każdej gminie
 • Bez tych działań nie mamy szans na rozwój
 • Ale pamiętajmy też , że nawet najważniejsze zwierzątko ,nie może być ważniejsze od człowieka i zamykać nam ludziom, drogę do rozwoju i postępu
 • I o tym ekolodzy muszą pamiętać, by nie było tak , że ich działania doprowadziły do degradacji Puszczy białowieskiej
 • Samoobrona RP na to  nie pozwoli. Żadna ze stron / organizacji/ nie może rościć sobie nieomylności, w ekologii tak jak we wszystkim potrzebna jest równowaga i współpraca.
 • ATOM
 • Parcie w tę stronę wydaje się nieodzowne, ale czy jest dostateczna informacja dla nas Polaków  –  nie. Dlatego też proponujemy „narodowe informowanie o atomie”. Wiemy, że Państwo, koncerny, przygotowują się do budowy różnych reaktorów, o różnej mocy. Musimy zdać sobie sprawę, że ceny gruntów w okolicy spadną, bo nikt nie chce mieć z okna widoku elektrowni atomowej. Czy tak duże rozproszenie reaktorów po kraju jest korzystne dla nas mieszkańców, pewnie nie, pytamy czy zabezpieczono utylizacje odpadów z reaktorów, czy jesteśmy przygotowani na katastrofę nie daj Boże, o tym nikt nie mówi, a bzdurne reklamy należy natychmiast wycofać z TV. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej może popierać tylko projekty zrównoważone, koncepcje rozpisane na nuty, a nie hura optymizm. Jest to zbyt poważna sprawa, by nasz  zwyczaj robienia wszystkiego po łepkach, w tej sprawie się ziścił. Potrzeba informacji , dialogu, zgód, a nie jak zawsze autokratycznych decyzji. I będzie okazja spełnić nasz postulat słusznego odszkodowania i  Renty za utratę własności, wszak elektrownie te będą przynosić dochód, a czas tej renty i wysokość – do ustalenia.
 • Jesteśmy za rozwojem wszelkich projektów dla zielonej energii, tych które już znamy i tych, które nadejdą , w tym jest też zielony wodór. Jest on uważany za paliwo przyszłości, należy uznać, że nowa gałąź polskiej gospodarki wzmocni jej konkurencyjność i przyspieszy jej rozwój.

–   I  TAK :

–   Z 1  tony  węgla brunatnego otrzymujemy  –  52 kg   wodoru

–   Z  1  tony  węgla kamiennego otrzymujemy –  165 kg  wodoru

Cena 1 kg wodoru w UE  ok : 12,86 euro

Koszt przejechania 100 km  10,28 euro  ok.  46 zł

*w cenach – kwiecień 2023r.

 • Wszystko przed nami, idźmy we właściwym kierunku, ale to już inna sprawa, ale wszystkim powinno zależeć na rozwoju zielonych energii, innej drogi nie ma.

REFORMA  SYSTEMU  EMERYTALNEGO

„PRACUJEMY  PO TO ŻEBY ŻYĆ, A NIE PO TO ŻEBY PRZEŻYĆ”

Ta maksyma musi dotyczyć też czasu na emeryturze, bo to taki sam czas jak każdy inny.

To , że reforma jest potrzebna nie ulega wątpliwości, tylko jaka, by była akceptowana przez społeczeństwo, myślimy, że bez referendum ogólnokrajowego się nie obędzie.

Obecne wyliczenia nijak nie przystają do czasów XXI wieku, nikt nie wie jaką otrzyma emeryturę, nie potrafi jej wyliczyć, a wskaźniki, tabele , normy  ZUS-owskie znają nieliczni.

Na świecie znamy różne systemy, który najlepszy, należy pytać Polaków i rozmawiać. To nie politycy powinni autokratycznie wybrać system, a sami zainteresowani, a naszym obowiązkiem jest przedstawić  je pracownikom.

Pod rozwagę można przedstawić model kanadyjski : stałe ubezpieczenie ze stałą składką, obowiązkowe, tzw : ubezpieczenie państwowe – emerytalne, rentowe, chorobowe / gwarantowana emerytura, renta, świadczenie chorobowe dla każdego w tej samej wysokości/, obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca.

Do tego pakietu należy zaproponować dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe – prywatne, państwowe, korporacyjne, wpisane do Konstytucji, zawsze z gwarancjami Skarbu Państwa, by nigdy żaden „ geniusz” nie powiedział, „że pieniądze nie są wasze”.

Nie można dopuścić by fałszywi Prorocy mówili o likwidacji  ZUS-u, podatków,  etc.

Zabezpieczenie na starość jest nieodzownym i nielikwidowalnym  zabezpieczeniem, nigdy nie można zostawić nikogo bez świadczeń, a proponowanie ubóstwa, biedy i chorób, powinno być karalne ustawowo i obligatoryjnie.

Zmieniajmy , proponujmy, ale zawsze miejmy na uwadze dobro Polek i Polaków również młodych.

Czekamy na inne propozycje, jesteśmy otwarci na dyskusje i inne projekty.

Takie jest stanowisko Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej.

PODSUMOWANIE

Programy innych Partii zawierają 200-300 punktów programowych, co jest zupełnym bezsensem. Każdy punkt w naszym Programie , gdy zostanie wdrożony, wygeneruje 2-3 nowe punkty programowe, które trzeba będzie rozwinąć i realizować. Uważamy , że nasz program napisany jest i skrojony na nasze ambicje i możliwości. Polska musi się rozwijać , musi być awangardą europejskiej i światowej gospodarki i polityki. Polacy to ambitny Naród i stanie w miejscu go nie zadawala. Jesteśmy wojownikami, pragniemy rozwoju i tylko trzeba dać nam tą możliwość. Skrępowanie, narzucanie Polakom rozwiązań, wybija nas z rytmu działań. Wspólnie musimy wypracować systemy współdziałania na linii Państwo – Obywatel, by nie dopuścić do rozpasania i anarchii.

Polska Ojczyzną nas wszystkich. Rozwiązujmy nasze polskie sprawy razem, budujmy Państwo obywatelskie , a ludzi mówiących o szarańczy i podobnie, nie dopuszczajmy do polityki, a jak już się w niej znajdą ,wykluczajmy ich natychmiast, bez względu z jakich pobudek tak mówili.

Niech te słynne Uny, Tłumy, Pioruny. Tygrysy, Lamparty, Świece , Gromy i Oszołomy, przejdą do historii i więcej nie powrócą.

Ziarno zostało zasiane, prędzej czy później ono wzejdzie, bo musi wzejść i wydać owoc, bo tak działa Świat, czy nam się to podoba czy nie. Nikt nie jest w stanie zatrzymać postępu i rozwoju, choć wielu próbowało. Nie róbmy tego, bądźmy w awangardzie cywilizacyjnego rozwoju.

Polska, Polki i Polacy w awangardzie rozwoju Świata – brzmi to rewelacyjnie.

I niech tak zostanie

Twórcy i Sygnatariusze Programu Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej ,dziękują wszystkim tym , którzy przeczytają nasz Program i nad nim się pochylą, a ludzi nowoczesnych, zapraszamy do dyskusji i współpracy, nad ciągłym i permanentnym jego uaktualnianiem, bo czas i życie ciągle nieubłagalnie idą do przodu, dlatego nie możemy stać w miejscu i czekać co nam przekażą inni, zawsze to muszą być nasze polskie rozwiązania. Bo nikt nie czuje  tak jak My i  niech tak pozostanie po wsze czasy. Pamiętajmy o tym. Członkowie i Sympatycy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej