Date Archives maj 2023

Wybory

Po podpisaniu Porozumienia, Samoobrona RP nie zamyka się, a wręcz odwrotnie, otwiera się na wszystkie środowiska patriotyczne i zaprasza na swoje listy wyborcze do Sejmu i Senatu kandydatów z całej Polski. Jeżeli nie odważycie się Państwo startu w wyborach, jeżeli nie znajdziemy się w Parlamencie i nie będziemy mieli wpływu na politykę realną, to znów ktoś za nas będzie decydował, pozostaną nam protesty na łąkach i polach, asfaltach naszych dróg. Czas na zmiany. ZAPRASZAMY

Porozumienie

W dniu wczorajszym t j : 18 maja 2023r. , w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku Samoobrona RP I Samoobrona podpisały porozumienie o wspólnym starcie w wyborach, wspólnym Komitecie i liście wyborczej, pod nazwą SAMOOBRONA RP. Dość rozbicia, agresywności, podejrzeń – czas na współprace, inaczej nie da się, w myśl staropolskiego hasła „zgoda buduje niezgoda rujnuje”. Polacy pamiętają Samoobronie RP wszystko co dobre i proszą o więcej. Jesteśmy na to gotowi. Niebawem zaprosimy inne organizacje do współpracy, podpiszemy listy intencyjne o współpracy. Razem możemy więcej. Pragniemy utworzyć maksymalnie dużą siłę wyborczą, by znaleźć się w Sejmie i Senacie, by mieć wpływ na politykę realną i móc realizować swój program i zaprzyjaźnionych koalicjantów. Mamy propozycje startu z innymi Komitetami, rozważamy i taką możliwość. Wszystkim , którzy pamiętają o nas – dziękujemy. Każda forma , współpracy, która służy Polsce i Polakom jest godna uwagi i zasługuje na szacunek. Pozdrawiamy obecnych i przyszłych Koalicjantów.

Globalne Ocieplenie

Warszawa 2023-04-24

Mgr inż. Adam Bednarczyk
Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległosciowe
Strona internetowa: www.ppzn.fc.pl

Do wiadomości
Polskich Obywateli chętnych na zapoznanie sie z inną teorią dotyczącą Globalnego Ocieplenia.

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwu przedstawić inny punkt widzenia dotyczący przyczyny globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej.

Działalność człowieka powodujaca wzrost: bezśnieżnej powierzchni ziemi, ilości pary wodnej i chmur przyczyną globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej. Część 1.

Od 2015 roku zajmuję się zagadnieniem globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej. Przesyłany tekst bazuje na moim zgłoszeniu patentowym P.415051 [1], którego rozwiązanie może być wykorzystywane do regulacji ilości opadów deszczu. Para wodna w atmosferze ziemskiej w korelacji z działalnością człowieka skutkują wzrostem bezśnieżności powierzchni Ziemi, a to wpływa na ocieplenie atmosfery ziemskiej.

Obecna polityka zawrócenia globalnego ocieplenia Ziemi jest błędna i przypomina leczenie pacjenta, który został błędnie zdiagnozowany. Od roku 1896 dominowała teoria opracowana przez laureata nagrody Nobla Svante Arrheniusa dowodząca, że wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej stanowi jedyną przyczynę globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej [2]. Obecnie dominuje teoria, że dwutlenek węgla i metan mają wpływ na efekt cieplarniany w atmosferze ziemskiej. Rozpatrzmy to zagadnienie z uwzglednieniem wszystkich gazów cieplarnianych.

Do gazów cieplarnianych są zaliczane: para wodna, para wodna z chmurami, dwutlenek węgla CO2, metan NH4, podtlenek azotu N2O, ozon O3 i związki freonu. W dotychczasowych rozważaniach termodynamicznych nie wzięto pod uwagę bilansu cieplnego pomimo, że ilość energii słonecznej absorbowanej przez jeden metr kwadratowy powierzchni ziemi w Środkowej Europie w okresie trzech miesięcy grudzień – luty wystarcza na stopienie 961 kilogramów śniegu bądź lodu w tej części Europy[3].

Oddziaływanie gazów cieplarnianych na wzrost temperatury atmosfery ziemskiej wynika z faktu małej transmisji atmosfery ziemskiej dla promieniowania podczerwonego. Z dużym uproszczeniem proces nagrzewania się atmosfery ziemskiej możemy opisać następująco: energia słoneczna w postaci promieniowania nadfioletowego i widzialnego wchodzi do atmosfery ziemskiej, w której w wyniku wielu procesów ulega zamianie na promieniowanie podczerwone podgrzewające atmosferę i głównie wierzchnia warstwę lądu. Ucieczka tego nowopowstałego promieniowania elektromagnetycznego jest utrudniona ze względu na małą transmisję atmosfery ziemskiej dla tego promieniowania. To oddziaływanie jest często nazywane efektem szklarniowym.

Tabela 1. Absorpcja promieniowania podczerwonego przez hipotetyczną atmosferę ziemską pozbawioną niektórych składników [3]

Wpływ gazów cieplarnianych na atmosferę powietrzną Bieguna Południowego jest zupełnie inny niż na atmosferę powietrzną Bieguna Północnego. Na Biegunie Południowym zawartość pary wodnej jest znikoma i wynosi 0,03% wilgotności względnej [9]. Okazuje się, że na Biegunie Południowym nie ma wzrostu temperatury przy wzroście ilości gazów cieplarnianych w latach od 1980 – 2012 . Dane te można znaleźć w publikacji University of Alabama opartej na pomiarach temperatury w Huntsville Polar Station na Biegunie Południowym [10] i dotyczą one zmian temperatury w okresie od 1980 do 2012 roku W latach od 1980 do 2012 roku przy wzroście ilości gazów cieplarnianych w atmosferze nie zaobserwowano wzrostu temperatury wzrostu atmosfery ziemskiej na Biegunie Południowym Rys.1 .

Podobne pomiary wykonała na Biegunie Południowym Australijska stacja meteorologiczna nadzorowana przez Newmayer Institute. Wyniki pomiaru temperatury przedstawiono na Rys.2. za lata do 1980-2012 [11]. Stacja ta odnotowała niewielki spadek temperatury atmosfery ziemskiej od 1980 do 2012 roku na Biegunie Południowym.

Z pomiarów dokonanych przez w/w obydwie stacje meteorrologiczne nasuwa się jeden wniosek – w atmosferze ziemskiej bez pary wodnej i chmur efekt cieplarniany w atmosferze ziemskiej nie istnieje co oznacza, że gazy cieplarniane bez pary wodnej i chmur nie powodują wzrostu temperatury atmosfery ziemskiej przy wzroście ich zawartości w składzie atmosfery ziemskiej.

Przyczynę globalnego ocieplenia stanowi działalność człowieka powodujaca wzrost ilości ilości pary wodnej w atmosferze ziemskiej.

Poszerzony opis zagadnienia można znaleźć na stronie intenetowej www.ppzn.fc.pl w dokumencie skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego [12].

Z poważaniem,

Adam Bednarczyk

Literatura:

Zgłoszony wynalazek pt.: “Sposób sterowania ilością energii absorbowanej przez powierzchnię Ziemi oraz obiekty na powierzchni Ziemi”. Adam Bednarczyk. P.415051, Polska 2015.11.28.

CO2, the greenhouse effect and global warming: the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today’s Earth System Models, https://doi.org/10.1016. Natural Enviromental Research Coucil.

http://ppzn.fc.pl, Trzeci list do Premiera M. Morawieckiego.

Prof. Dr Szymon Malinowski, Globalne ocieplenie okiem fizyka, Delta, NASA , 2014, marzec.

Ramanathan, V., Coakley, J.A. Climate modeling through radiative-convective models. „Rev. Geophys.”. 16 (4), s. 465–489, 1978. DOI: 10.1029/RG016i004p00465. Zobacz też: Lindzen, Richard S. Climate change, the IPCC Scientific Assessment. Edited by J. T. Houghton, G. J. Jenkins and J. J. Ephraums. Cambridge University Press. Pp. 365 + s. 34 summary. Hardback £40.00, paperback £15.00. „Q. J. R. Meteorol. Soc.”. 117 (499), s. 651–652, 1991. DOI: 10.1002/qj.49711749912. i Water vapour: feedback or forcing?. www.realclimate.org, 2005-04-06. [dostęp 2015-10-30]

Relative Humidity in Warsaw, Poland – ClimaTemps.com

https://www.worldatlas.com/articles/how-cold-do-deserts-get-at-night.htmlHow Cold Do Deserts Get At Night? – WorldAtlas

Prywatna informacja od Profesora dr’a fizyki, który wielokrotnie przebywał na pustyniach w Libii. Profesor nie wyraził zgody na zamieszczenie jego nazwiska w publikacji.

Humidity Dependance on temperature – The Editors of Encyclopaedia Britannica.

DWUNASTOMIESIĘCZNE BIEŻĄCE ŚREDNIE TEMPERATURY DLA BIEGUNÓW PÓŁNOCNEGO I POŁUDNIOWEGO WEDŁUG UNIWERSYTETU ALABAMA W HUNTSVILLE 1980-2012

DWUNASTOMIESIĘCZNE BIEŻĄCE ŚREDNIE TEMPERATURY dla POŁUDNIOWEGO BIEGUNA WEDŁUG Station III of Alfred Wegener Institute in Neumayer w latach 1980 – 2012

Kopia listu skierowanego do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego na stronie www.ppzn.fc.pl