Porozumienie

W dniu wczorajszym t j : 18 maja 2023r. , w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku Samoobrona RP I Samoobrona podpisały porozumienie o wspólnym starcie w wyborach, wspólnym Komitecie i liście wyborczej, pod nazwą SAMOOBRONA RP. Dość rozbicia, agresywności, podejrzeń – czas na współprace, inaczej nie da się, w myśl staropolskiego hasła „zgoda buduje niezgoda rujnuje”. Polacy pamiętają Samoobronie RP wszystko co dobre i proszą o więcej. Jesteśmy na to gotowi. Niebawem zaprosimy inne organizacje do współpracy, podpiszemy listy intencyjne o współpracy. Razem możemy więcej. Pragniemy utworzyć maksymalnie dużą siłę wyborczą, by znaleźć się w Sejmie i Senacie, by mieć wpływ na politykę realną i móc realizować swój program i zaprzyjaźnionych koalicjantów. Mamy propozycje startu z innymi Komitetami, rozważamy i taką możliwość. Wszystkim , którzy pamiętają o nas – dziękujemy. Każda forma , współpracy, która służy Polsce i Polakom jest godna uwagi i zasługuje na szacunek. Pozdrawiamy obecnych i przyszłych Koalicjantów.