1 WRZEŚNIA

Zbliża się 84 rocznica wybuchu II Wojny światowej. Brak słów by wyrazić swoją wdzięczność, za walkę , dar życia, poświęcenie. Poległym cześć i chwała, żyjącym dozgonna wdzięczność. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej pamięta i po wsze czasy pamiętać będzie tę rocznicę , która w sercach Polaków była, jest i będzie . Zawsze Pamiętajmy.

Pamiętajmy też mądrość Narodu, że : „Jak świat światem, Niemiec nigdy nie będzie Polakowi bratem”

Pamiętajmy o tym też 15 października 2023 roku w dzień wyborów.