ŻYCZENIA

Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, och jak wielka jest twoja rana, jak długo cierpienie twe trwa” Słowa tej kościelnej pieśni niech będą przesłaniem do złożenia życzeń świątecznych dla Polek i Polaków. Jako Przewodniczący Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, życzę Państwu najwspanialszych Świąt Bożego Narodzenia jakie możemy sobie wymarzyć, życzę spokoju tak ochoczego nam odbieranego, życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i tego co każdy sam sobie wymarzy. Niech niesie się Boże przesłanie miłości dla naszej Ojczyzny i dla nas, niech niesie się. Krzysztof Prokopczyk.