Wybory

Partia Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej wystartuje pod swoim szyldem w wyborach parlamentarnych do Senatu RP. W każdym ze 100 okręgów wyborczych, wystawimy kandydatów Samoobrony RP. Obowiązkiem każdej Partii jest reprezentowanie swoich wyborców w każdym okręgu.

W wyborach do Sejmu RP, startujemy pod szyldem Samoobrony RP. Po rozmowach, zdecydowaliśmy o możliwości wspólnego startu, z innymi partiami dla których nasz szyld jest gwarantem sukcesu. Zapraszamy Stowarzyszenia, Związki zawodowe i innych, do wspólnego startu. Dopuszczamy start w bloku koalicyjnym. Nie boimy się 8 %. Dla Partii i koalicyjnej drużyny, przy prospołecznym programie wyborczym w/w próg nie powinien być barierą nie do przejścia. Wierzymy w mobilizację wyborców i ich chęć do zmian, bo wszyscy to wiemy, tak dalej w naszej Ojczyźnie być nie może, czas na zmiany.

Krzysztof Prokopczyk – Przewodniczący Partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej