Po Wyborach

Daliśmy odpocząć po wyborach , nadszedł czas na wnioski. Prosiliśmy o głosowanie wg. własnych sumień. I jakie one są, o zgrozo, wierno – poddańskie. Gdzie podział się gen wolności Polaków, jak można wpychać się w objęcia Urszuli, Angeli, Maxa i innych. I tak zagłosowała polska młodzież, młodzież która powinna być solą tej ziemi, a wybrała zamrożenie, zagłodzenie polskiego społeczeństwa. Dalej liczymy na was, droga młodzieży, liczymy, że będziecie awangardą roztropności i wolności, ale bez genu poddaństwa. To Germani mają uczyć się od nas , a nie na odwrót. Pozdrawiamy